โรงเรียนแบดมินตันบ้านทองหยอดร่วมกับบางจากทำกิจกรรม“พัฒนาพื้นที่สีเขียวเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล”

โรงเรียนแบดมินตันบ้านทองหยอดร่วมกับบางจากทำกิจกรรม“พัฒนาพื้นที่สีเขียวเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล”

เมื่อวันพุธที่ 5 มิถุนายน ที่ผ่านมา นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานวางแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาความยั่งยืนองค์กร นำคณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย“โค้ชเป้” ภัททพล เงินศรีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนแบดมินตัน และนักกีฬาเยาวชนจากโรงเรียนแบดมินตันบ้านทองหยอด ร่วมกับร่วมกับ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รวมไปถึงประชาชนในตำบลบางน้ำผึ้ง ร่วมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว บนพื้นที่ 19.71 ไร่ ตำบลบางน้ำผึ้ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโครงการ Our Khung BangKachao

พร้อมกันนี้ บริษัท บางจากฯ ได้สนับสนุน “ปุ๋ยบางจาก..รักษ์โลก” ที่ผลิตจากเศษอาหารที่ห้องอาหารของบริษัท บางจากฯ เพื่อกำจัดและลดปริมาณขยะเศษอาหาร โดยบรรจุในถุงมันสำปะหลังที่ย่อยสลายได้ด้วยการกลบฝัง จึงไม่เป็นการสร้างขยะเพิ่มเติม เพื่อใช้ผสมดินก่อนนำต้นไม้ลงปลูกในครั้งนี้ด้วย

บริษัท บางจากฯ ในฐานะที่เป็นองค์กรไทยชั้นนำที่ดำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม พร้อมให้ความสำคัญต่อการดำเนินโครงการและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม 

พร้อมกันนี้ บริษัท บางจากฯ ได้สนับสนุน “ปุ๋ยบางจาก..รักษ์โลก” ที่ผลิตจากเศษอาหารที่ห้องอาหารของบริษัท บางจากฯ เพื่อกำจัดและลดปริมาณขยะเศษอาหาร โดยบรรจุในถุงมันสำปะหลังที่ย่อยสลายได้ด้วยการกลบฝัง จึงไม่เป็นการสร้างขยะเพิ่มเติม เพื่อใช้ผสมดินก่อนนำต้นไม้ลงปลูกในครั้งนี้ด้วย

บริษัท บางจากฯ ในฐานะที่เป็นองค์กรไทยชั้นนำที่ดำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม พร้อมให้ความสำคัญต่อการดำเนินโครงการและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม พร้อมส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชนมาอย่างต่อเนื่องก้าวสู่ปีที่ 35 #Bangchak35yrs


Banthongyord Badminton School

โรงเรียนแบดมินตันบ้านทองหยอด โรงเรียนแบดมินตันแห่งแรกในประเทศไทย
Close Menu