Training Day 16-01-2019

Training Day 16-01-2019

บรรยากาศการฝึกซ้อมของนักเรียนโรงเรียนแบดมินตันบ้านทองหยอด

Banthongyord Badminton School

โรงเรียนแบดมินตันบ้านทองหยอด เป็นโรงเรียนแบดมินตันแห่งแรกในประเทศไทย ตั้งอยู่ที่ ถนนพุทธมณฑลสาย 3 เขตบางแค กรุงเทพมหานคร แต่เดิมเรียกว่าชมรมแบดมินตันบ้านทองหยอด
Close Menu