ผู้บริหาร

โรงเรียนแบดมินตันบ้านทองหยอด

กร ทัพพะรังสี

อดีตรองนายกรัฐมนตรีและอดีตประธานสหพันธ์แบดมินตันนานาชาติ 

กมลา ทองกร

ประธาน

ภัททพล เงินศรีสุข

ผู้อำนวยการ