เกี่ยวกับเรา

โรงเรียนแบดมินตันบ้านทองหยอด

โรงเรียนแบดมินตันบ้านทองหยอด (Banthongyord Badminton School) เป็นโรงเรียนแบดมินตันแห่งแรกในประเทศไทย

ตั้งอยู่ที่ ถนนพุทธมณฑลสาย 3 เขตบางแค กรุงเทพมหานคร แต่เดิมเรียกว่า “ชมรมแบดมินตันบ้านทองหยอด”

2534

ก่อตั้งชมรมแบดมินตันบ้านทองหยอด

2541

นักกีฬาแบดมินตันจากบ้านทองหยอด ภัททพล เงินศรีสุข ติดทีมชาติไทยเป็นครั้งแรก

2546

ขออนุญาตกระทรวงศึกษาธิการเปิดเป็นโรงเรียนโดยใช้ชื่อว่า “โรงเรียนแบดมินตันบ้านทองหยอด”

2556

รัชนก อินทนนท์ นักกีฬาทีมชาติไทย คว้าแชมป์โลกแบดมินตันอายุน้อยที่สุดด้วยวัย 18 ปี

เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2534

โดยครอบครัวของ คุณกมลา ทองกร (อาปุก)

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ลูก ๆ และเพื่อน ๆ ของลูก มาเล่นแบดมินตัน โดยที่ในขณะนั้นลูก ๆ ของเธอยังไม่มีสังกัดจึงไม่สามารถลงแข่งขันได้ ด้วยความรักในกีฬาแบดมินตัน จึงได้ก่อตั้งเป็นชมรมขึ้นเองโดยใช้ชื่อว่า “ชมรมแบดมินตันบ้านทองหยอด”

และได้ขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกสามัญของสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สาเหตุที่ใช้ชื่อนี้เนื่องจากเป็นธุรกิจของคุณกมลาเอง เพื่อน ๆ ของเธอจึงแนะนำให้ใช้ชื่อนี้ เพราะแสดงถึงความเป็นคนไทยด้วย

ในระยะแรกทางชมรมได้ใช้สนามที่สร้างขึ้นเอง

ภายในบริเวณบ้านของคุณกมลา

ในระยะแรกทางชมรมได้ใช้สนามที่สร้างขึ้นเองภายในบริเวณบ้านของคุณกมลา จำนวน 1 สนาม และมีนักกีฬาเพียง 4 คนเท่านั้น โดยมีอาจารย์พรโรจน์ บัณฑิตพิสุทธิ เป็นผู้ฝึกสอน จนกระทั่งนักกีฬาเริ่มมีผลงานสามารถเข้าถึงรอบก่อนรองชนะเลิศ ในปีถัดมาอาจารย์พรโรจน์ มีความจำเป็นต้องย้ายราชการครูไปสอนที่จังหวัดกระบี่ จึงได้แนะนำให้หาโค้ชมืออาชีพที่สามารถทำงานได้เต็มเวลา

ทางชมรมฯจึงได้ติดต่อสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ ซึ่งในขณะนั้น คุณสง่า เมฆนาวิน ดำรงตำแหน่งเป็นเลขาธิการสมาคมฯ ได้ติดต่อสมาคมแบดมินตันแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อขอโค้ชชาวจีนมาฝึกสอนที่ประเทศไทย ขณะนั้น Mr.Hol Zea Chang หัวหน้าผู้ฝึกสอนของสมาคมแบดมินตันแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ส่งประวัติ Mr.Xie Zhihua (จื่อ หัว เซี่ย) มาให้พิจารณา แล้วจึงตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จื่อ หัว เซี่ย มาเป็นโค้ชให้กับทางชมรมฯ

Standard Courts

a cafeteria, Two dormitories, a retail badminton shop, and more than hundred free parking spaces.

Worldclass Coachs

Our teacher has enormous experience in badminton.

Dormitories

Banthongyod Badminton School is well equipped, with beautiful landscape and clean, safe environment

ต่อมาเริ่มมีนักกีฬามาเรียนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ทางชมรมจึงย้ายไปเช่าสนามแบดมินตันเพชรเกษม 59 และเปิดสอนได้ประมาณ 3 เดือน ก็ทำการย้ายไปเปิดสอนที่สนามแบดมินตันหรรษา อยู่ประมาณ 7 ปี ทางชมรมฯจึงได้ย้ายมาสอนที่โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี และสอนได้อีกประมาณ 4 ปี จำนวนสนามเริ่มไม่พอกับจำนวนนักกีฬา

คุณกมลาจึงมีความคิดที่จะสร้างสนามแบดมินตันและเปิดสอนเป็นโรงเรียนแบดมินตันโดยเฉพาะ เพื่อใช้สอนทักษะการเล่นแบดมินตันขั้นพื้นฐานสำหรับเยาวชน และประชาชนทั่วไป ในการออกกำลังกายอย่างถูกวิธี และเน้นนักกีฬาแบดมินตันที่เล่นเพื่อความเป็นเลิศเข้าสู่ระดับชาติ และได้ขออนุญาตกระทรวงศึกษาธิการเปิดเป็นโรงเรียนโดยใช้ชื่อว่า “โรงเรียนแบดมินตันบ้านทองหยอด” ในปี พ.ศ. 2546 จนถึงปัจจุบัน

บรรยากาศ

โรงเรียนแบดมินตันบ้านทองหยอด