คอร์สเรียน

โรงเรียนแบดมินตันบ้านทองหยอด

สำหรับหลักสูตรที่บ้านทองหยอดจะถ่ายทอดให้นักเรียนหรือนักกีฬา จะเริ่มตั้งแต่พื้นฐาน ตั้งแต่การจับไม้ การวางท่าทาง จากนั้นจึงเริ่มไปเน้นเรื่องทักษะต่างๆ ทั้งการเสิร์ฟ การตี กฎ กติกา มารยาท ระเบียบวินัยทั่วไป รวมไปถึงการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางกายภาพ

คอร์สพื้นฐาน

เหมาะสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี


คอร์สนักกีฬา

เหมาะสำหรับนักกีฬาทั้งรุ่นเล็ก รุ่นกลาง รุ่นโต


คอร์สพิเศษ

เรียนตัวต่อตัว กับโค้ชผู้มีประสบการณ์และความชำนาญการสอน


คอร์ส

พื้นฐาน

ราคา (ต่อเดือน)

จำนวนครั้งที่เรียน

โปรแกรม T-04

4 ครั้ง/เดือน

โปรแกรม T-08

8 ครั้ง/เดือน

โปรแกรม T-12

12 ครั้ง/เดือน

โปรแกรม T-16

16 ครั้ง/เดือน

โปรแกรม T-20

20 ครั้ง/เดือน

*โปรแกรม Q พิเศษมีเวลา 6 เดือน เรียนได้ 24 ครั้ง

ราคา (ต่อเดือน)

จำนวนครั้งที่เรียน

โปรแกรม T-24

24 ครั้ง/เดือน

โปรแกรม T-52

52 ครั้ง/เดือน

นักเรียนประจำ

2 ครั้ง/วัน

นักเรียนซัมเมอร์

2 ครั้ง/วัน

* โปรแกรม Q พิเศษมีเวลา 6 เดือน เรียนได้ 24 ครั้ง


รุ่นพื้นฐาน อายุระหว่าง 5-18 ปี (นักเรียนสมัครใหม่ ต้องเริ่มต้นที่รุ่นนี้ก่อน)

เอกสารการสมัครเรียน

 1. สำเนาสูจิบัตร หรือ สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ

อุปกรณ์ที่ต้องมี

 1. ไม้แบดมินตัน 1 อัน ควรเป็นชนิดไม่มีรอยต่อที่ก้านและหัวไม้
 2. รองเท้าแบดมินตันพื้นยางดิบ 1 คู่
 3. เครื่องแบบบ้านทองหยอด ชายชุดละ 500 หญิงชุดละ 650 บาท

หมายเหตุ

 1. นักเรียนสามารถเลือก วัน- เวลา ใดก็ได้ตามตารางที่เปิดสอน ไม่ต้องจองหรือแจ้งล่วงหน้า
 2. นักเรียนไม่สามารถเรียนเกินจากที่ลงทะเบียนไว้ หากเรียนเพิ่ม ต้องชำระเงินลงทะเบียนใหม่อีกครั้ง
 3. หากเรียนไม่ครบครั้งตามที่ลงทะเบียนไว้ ส่วนที่เหลือถือว่าสละสิทธิ์ ตัดทิ้งไม่ยกไปเดือนหน้า
 4. หากเรียนเกิน คิดครั้งละ 750 บาท
 5. นักกีฬาหรือนักเรียนที่ได้รับสปอนเซอร์โยเน็กซ์ ต้องเลือกโปรแกรมตั้งแต่เหมาจ่ายขึ้นไป

ตารางเรียน

รุ่นพื้นฐาน โรงเรียนแบดมินตันบ้านทองหยอด

อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์

รอบเย็น

17.00 - 19.00 น.

เสาร์ อาทิตย์

รอบเช้า

9.00 - 11.00 น.

รอบบ่าย

11.00 - 13.00 น.

รอบเย็น

15.00 - 17.00 น.


คอร์ส

นักกีฬา

ราคา (ต่อเดือน)

จำนวนครั้งที่เรียน

โปรแกรม BB

16 ครั้ง/เดือน

โปรแกรมเหมาจ่าย

52 ครั้ง/เดือน

นักเรียนประจำ

2 ครั้ง/วัน

6 วัน/สัปดาห์

นักเรียนซัมเมอร์

2 ครั้ง/วัน

6 วัน/สัปดาห์


รุ่นเล็ก รุ่นกลาง รุ่นโต จะเรียนได้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของโค้ชผู้สอน

เอกสารการสมัครเรียน

 1. สำเนาสูจิบัตร หรือ สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ

อุปกรณ์ที่ต้องมี

 1. ไม้แบดมินตัน 1 อัน ควรเป็นชนิดไม่มีรอยต่อที่ก้านและหัวไม้
 2. รองเท้าแบดมินตันพื้นยางดิบ 1 คู่
 3. เครื่องแบบบ้านทองหยอด ชายชุดละ 500 หญิงชุดละ 650 บาท

หมายเหตุ

 1. นักเรียนสามารถเลือก วัน- เวลา ใดก็ได้ตามตารางที่เปิดสอน ไม่ต้องจองหรือแจ้งล่วงหน้า
 2. นักเรียนไม่สามารถเรียนเกินจากที่ลงทะเบียนไว้ หากเรียนเพิ่ม ต้องชำระเงินลงทะเบียนใหม่อีกครั้ง
 3. หากเรียนไม่ครบครั้งตามที่ลงทะเบียนไว้ ส่วนที่เหลือถือว่าสละสิทธิ์ ตัดทิ้งไม่ยกไปเดือนหน้า
 4. หากเรียนเกิน คิดครั้งละ 750 บาท
 5. นักกีฬาหรือนักเรียนที่ได้รับสปอนเซอร์โยเน็กซ์ ต้องเลือกโปรแกรมตั้งแต่เหมาจ่ายขึ้นไป

ตารางเรียน

นักกีฬารุ่นเล็ก โรงเรียนแบดมินตันบ้านทองหยอด

อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์

รอบบ่าย

14.00 - 17.00 น.

รอบเย็น

17.00 - 19.00 น.

เสาร์ อาทิตย์

รอบเช้า

7.00 - 9.00 น.

รอบเที่ยง

12.00 - 15.00 น.

ตารางเรียน

นักกีฬารุ่นกลาง โรงเรียนแบดมินตันบ้านทองหยอด

อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์

รอบเย็น

16.00 - 17.00 น.

รอบค่ำ

19.00 - 21.00 น.

เสาร์ อาทิตย์

รอบเช้า

7.00 - 9.00 น.

รอบเที่ยง

15.00 - 18.00 น.

ตารางเรียน

นักกีฬารุ่นโต โรงเรียนแบดมินตันบ้านทองหยอด

อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์

รอบค่ำ

19.00 - 21.00 น.

เสาร์

รอบเช้า

7.00 - 9.00 น.

รอบเที่ยง

12.00 - 15.00 น.

รอบค่ำ

19.00 - 21.00 น.

อาทิตย์

รอบเช้า

7.00 - 9.00 น.

รอบเที่ยง

12.00 - 15.00 น.

ตารางเรียน

รอบพิเศษ รอบอินเตอร์ โรงเรียนแบดมินตันบ้านทองหยอด

อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์

รอบเช้า

7.00 - 9.00 น.

รอบบ่าย

14.00 - 16.00 น.

ตารางเรียน

รอบพิเศษสำหรับนักกีฬา โรงเรียนแบดมินตันบ้านทองหยอด

นักเรียนประจำ

ทำร่างกาย

5.45 - 6.45 น.

ทำร่างกาย

7.00 - 9.00 น.


คอร์ส

พิเศษ

ราคา (ต่อเดือน)

จำนวนนักเรียน

จำนวนครั้งที่เรียน

ลูกแบด

โปรแกรม A-1

เรียน 1 คน

8 ครั้ง/เดือน

ลูกแบด 1 หลอด

โปรแกรม A-2

เรียน 2 คน

8 ครั้ง/เดือน

ลูกแบด 1 หลอด


รับสมัครบุคคลทั่วไปไม่จำกัดอายุ ทั้งชาย-หญิง เรียนตัวต่อตัวกับโค้ชผู้มีประสบการณ์และความชำนาญการสอน

วิธีการลงทะเบียนเรียน

 1. กรอกใบสมัคร ชำระเงินก่อนเข้าเรียน
 2. สามารถเลือกวันเวลาได้เอง วันเวลาเดียวกัน
 3. ลงทะเบียน 1 คอร์ส มีเวลาให้ 2 เดือน

ค่าลงทะเบียนประกอบด้วย

 1. ค่าโค้ชผู้สอน
 2. ค่าเช่าคอร์ด
 3. ค่าลูกขนไก่

อุปกรณ์ที่ต้องมี

 1. ไม้แบดมินตัน 1 อัน ควรเป็นชนิดไม่มีรอยต่อที่ก้านและหัวไม้
 2. รองเท้าแบดมินตันพื้นยางดิบ 1 คู่ (ปกติจะเป็นสีครีม หรือสีเขียว)
 3. เสื้อผ้าควรเป็นชุดกีฬาทั่วไป เพื่อความเหมาะสม

ตารางเรียน

หลักสูตรพิเศษ เรียนตัวต่อตัว โรงเรียนแบดมินตันบ้านทองหยอด

อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์

เวลาสอน

9.00 - 12.00 น.

เสาร์ อาทิตย์

เวลาสอน

11.00 - 15.00 น.

เวลาสอน

19.00 - 21.00 น.